Heading

Minimum wages

The fastest way to get all information needed on your way through Europe. Simplification for drivers and carriers - DC Nest Sysem is a plus for all.

Základní informace

Základní informace

Také Nizozemsko již vyžaduje aplikaci směrnice o vysílání pracovníku, nicméně pouze na kabotáž. Již nyní jsou zaměstnavatelé povinni na vyžádání poskytnout informace potřebné pro řádné prosazování vymáhací směrnice o vysílání (2014/67).

Details

Základní informace

Základní informace

Od 1. července 2015 začalo platit v Norsku nařízení, které předepisuje minimální hodinou mzdu pro řidiče kamionů vozidel nad 3,5 tuny ve výši 158,32 NOK (18 EUR; 500 Kč). Od 1.června 2017 byla navýšena minimální mzda pro řidiče

Details

Základní informace

Základní informace

Od 1. 7. 2016 platí ve Francii dodržování směrnice o vysílání pracovníků pro všechny zaměstnance včetně řidičů nákladní a autobusové dopravy.

Details

Problematika mezd

Problematika mezd

Automatické zpracování podkladů pro výpočet mzdy CZ a minimální mzdy ve spojení s aplikací bluTacho!

Details

Základní informace

Základní informace

Dle výkladu ministerstva se přihlašovací povinnost firem týká případů 1) kabotáže, 2) případů vyslání pracovníků do vlastní filiálky nebo dceřiné firmy nacházející se v Itálii a 3) pracovníků vysílaných personální agenturou za účelem vykonání dočasné pracovní činnosti v Itálii.

Details

Základní informace

Základní informace

Od 1. 1. 2015 platí na území SRN plošná minimální mzda, která se vztahuje na všechny, tj. i mobilní zaměstnance tuzemských i zahraničních firem, a to včetně kabotáže. Zákon o minimální mzdě (MiLoG) stanovuje, kromě hodinové mzdy přinejmenším 8,84 €, rovněž povinnost hlášení pracovní činnosti a její dokumentaci.

Details