Aplikace pozná, kdy řidič překročí hranice, a systém pak z nahraných údajů vypočítá minimální mzdu pro mzdové podklady. Zaměstnavatel pak už jen jednoduše stáhne výkaz. Stačí, když všichni řidiči mají nainstalovanou aplikaci bluTacho. Systém je vždy aktuální podle posledního evropského nařízení.