Minimální mzda ve výši 9,76 €, k této částce však náleží zaměstnanci další příplatky dle francouzského předpisu. Dále je nutno dodržovat další sociální pravidla, které se týkají pracovní doby a odpočinku stanovené francouzským právním předpisem.

Požadavky:

  • Zajistit vyplněný formulář „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům“.
  • Provést ohlášení na příslušný úřad v elektronické podobě můžete zde.
  • Deklaraci (ohlášení) - deklarace se vystavuje ve dvou originálech, jeden má u sebe zástupce dopravce ve Francii nebo společnosti, která řidiče ve Francii zaměstnává, druhý má zaměstnanec - řidič. Kromě toho ve vozidle musí být další kopie platné deklarace pro kontrolní účely.
  • Pracovní smlouva - postačí kopie pracovní smlouvy řidiče.
  • Sankce je do výše 2000 € na jednoho vyslaného zaměstnance a do výše 4000 € ročně v případě opakovaného přestupku. Celková sankce je do 500 000 €.
  • Za nepředložení požadovaných dokumentů při silniční kontrole je sankce až 750 €.