Mimo to mají řidiči nárok na vyplácení diet za stravu a nocleh ve výši 307 NOK (35,35 EUR; 1 000 Kč), přičemž za každých odpracovaných 8 hodin se vyplácí třetina této částky. Toto opatření neplatí pro norské nebo zahraniční řidiče v případě, že objednaná vnitrostátní přeprava (kabotážní) anebo mezinárodní přeprava byla objednána ze zahraničí, tzn. mimo Norsko.

Nařízení platí:

  • Pro řidiče (norské nebo zahraniční) vezoucí náklad v rámci vnitrostátní nebo kabotážní přepravy, která byla objednána z Norska.
  • Pro řidiče (norské nebo zahraniční) vezoucí náklad do zahraničí a přeprava byla objednána z Norska.