Heading image

Služby, poradenství

 • Poradenská činnost v oblasti dopravy
  Máme zkušenosti v oblasti automobilové dopravy, daří se nám trefovat se do požadavků, potřeb jak dopravců, tak i řidičů. Radíme dopravcům, snažíme se jim pomáhat a zjednodušovat tak jejich každodenní činnosti související s dopravou. Baví nás dělat věci jinak, nově. Zapojujeme do procesů nové moderní technologie. 
 • Optimalizace mýtných poplatků
  Na základě plné moci za Vás hlídáme poplatky za mýto
   
 • Zpracování podkladů pro minimální mzdu
  se službou bluTacho Vám zpracujeme podklady pro výpočet mezd jak v CZ tak v EU
   
 • Právní servis – garance právní jistoty
  Zařídíme pro vás komunikaci s úřady v oblasti pracovního práva a nahlašování výkazů minimální mzdy. Spolehnout se na nás můžete i v zastupování v oblasti přestupků dle ROZSAH SLUŽBY VÁM UŠIJEME NA MÍRU
 • Zastoupíme Vás (firmu i řidiče) u správního orgánu při řešení přestupků v oblasti sociálních předpisů v silniční dopravě (porušení nařízení ES č. 561/2006 a nařízení EU č. 165/2014, nebo vnitrostátních předpisů týkající se silničního zákona) – po dodání veškerých podkladů se provede analýza daného porušení, připraví se následné vyjádření k danému porušení a zmocněnec zastoupí přestupce v řízení. V některých případech jsou řízení o přestupcích zcela zastavena, neboť se nejedná o porušení nebo jsou porušení řešena s velmi nízkou sankcí
 • Poradíme Vám v oblasti sociálních předpisů v silniční dopravě - jedná se o krátké odpovědi na dotazy týkající se nařízení ES č. 561/2006 a nařízení EU č. 165/2014) – dotazy a odpovědi budou probíhat formou e-mailu nebo sms zprávou) 
 • Připravíme Vás na kontrolu ze strany dopravních úřadů a inspektorátu práce  - příprava obsahuje analýzu veškerých dodaných záznamů řidičů a vozidel, dále pak kontrola dokumentů potřebných pro danou kontrolu a následné zastupování při kontrole, kdy nemusí být přítomen kontrole nikdo z kontrolované firmy
 • Poradíme Vám také v oblasti pracovněprávních vztahů (pracovní doba a mzdy v dopravě) - jedná se o problematiku pracovní doby a plánování v dopravě včetně zákonného odměňování