Heading image

Školení, semináře

Semináře - aktuální nabídka

Ve spolupráci s DL profi nabízíme semináře na tato témata. Pokud Vás semináře zaujmou a budete chtít se účastnit, vyžádejte si u nás slevový kód, který Vám zajistí úsporu 15%. Pište na info@dcnest.cz, nebo volejte na 731234000.

Povinnosti dopravce a řidiče. Změny v nákladní dopravě od října roku 2018

21. 5. 2019, Ing. Jiří Novotný, Mgr. Karel Kovář
Silniční kontroly vozidel od 1. 10. 2018. - Dodržování režimu řidičů podle evropské a tuzemské legislativy. – Předmět a způsob kontrol. - Sankce za porušení předpisů.

Tachografy a sociální legislativa

6. 6. 2019, Bc. Milan Špás
Doby řízení a odpočinku podle nařízení (ES) č. 561/2006. - Digitální tachografy I. a II. generace. - Silniční kontroly nákladní a osobní dopravy v ČR a v zahraničí s důrazem na kontroly předpisů v sociální oblasti. - Možnost vyhodnocení záznamů uložených na paměťové kartě řidiče nebo ze stažených datových souborů s vysvětlením závažnosti konkrétních porušení.

Ruční manipulace pohledem bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

22. 10. 2019, Ing. Antonín Dušátko
Neodborná a nesprávně prováděná ruční manipulace je v našich podmínkách  spojena s mimořádně závažnou úrazovostí, jakož i nemocností a to ve značném rozsahu. Při nerespektování požadavků bezpečnostních předpisů hrozí podnikajícím subjektům sankční postihy, až trestněprávní důsledky. Pracovníkům vykonávajícím ruční manipulaci pak hrozí poškození zdraví až trvalá invalidita - v nejhorším případě i smrtelné zranění.

 

V rámci vlastních kapacit zajišťujeme školení řidičů:

1. Profesní školení

Naše služba profesního školení referuje zákon č.374/2007 Sb. který byl schválen 6.12.2007 a je účinný od 1.4.2008. Zákon zásadním způsobem změnil povinné školení řidičů nákladních automobilů a autobusů co do rozsahu, co do osob, kterých se dotýká i co do subjektů poskytovatelů školení. Zákon je povinnou transpozicí směrnice č. 2003/59/ES. Směrnice zcela nově zavádí pro určité kategorie řidičů vlastnit osvědčení s platností ve všech členských státech EU. Ve většině zemí EU pro řidiče nákladních aut a autobusů dosud stačilo pouze mít řidičský průkaz. Zákon zavádí pro tyto řidiče povinnost vstupního školení v rozsahu 140 nebo 280 hodin. Toto školení budou muset absolvovat po níže uvedených datech všichni noví řidiči, na něž se zákon vztahuje. Dále budou muset řidiči vždy v období 5 let absolvovat 35 hodin školení. Toto školení bude rozděleno do 5 ročních školení po 7 hodinách.

 • Interaktivita - již žádné čtení z brožur
 • Možnosti načtení karet řidičů a poukázání na chyby
 • Prezentace možností, jak se vyhýbat pokutám

 

2. Školení školících středisek

Můžeme nabídnout školení instruktorů ve školících střediscích. A to od toho, jak provádět prof. školení, práci se SW, až po vybavení našimi produkty:

 • Poukázání na hlavní chyby při školení
 • Informace o nutnosti školení upínání nákladů
 • Prezentace novinek v oblasti nařízení a vyhlášek

 

3. Obecná školení

Nabízíme vám obecné školení, které je možné přizpůsobit dle aktuálních požadavků přímo Vám na míru:

 • Možnost prezentace našeho SW
 • Možnost přizpůsobení školení na míru
 • Služba/aplikace bluTacho 
 • Software TachoScan /4Trans
 • Nařízení 561 Evropského parlamentu a rady (ES), Nařízení Komise (ES) č. 1360/2002 a Nařízení komise (EU) č. 581/2010
 • Směrnice Komise 2009/5/ES
 • Obsluha digitálních tachografů
 • Upínání nákladů