Základní informace

Zákon o minimální mzdě (MiLoG) zavádí hodinovou mzdu 8,84 € brutto (nezapočítává se do ní příspěvek zaměstnavatele), což v průměru odpovídá 238,- CZK. Do minimální mzdy se nepočítají příspěvky na:

  • stravné,
  • náhradu životních nákladů, tzv. diet,
  • přesčasové hodiny,
  • příspěvky za práci ve svátek, neděli
  • příspěvky na dovolenou
  • vánoční příspěvky (s výjimkou výpočtu mzdy za měsíc prosinec).

Nové povinnosti pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci s mobilní činností vykonávají pracovní činnost na území SRN Všechny formuláře musí být vyplněné v německém jazyce, pro případnou kontrolu je potřeba je uchovávat 2 roky. Při neplnění povinností vyplývajících z MiLoG je celní úřad oprávněn udělit pokutu ve výši 30 000 €, při neplacení základní minimální mzdy až 500 000 €. Pokud celní úřad udělí firmě pokutu, ta je na „přiměřený čas“ vyřazena z možnosti zúčastnit se veřejných zakázek. Firmy, které své zakázky dále předávají svým subdodavatelům, ručí za dodržování MiLoG v celém svém dodavatelském řetězci. Majitel firmy tedy přímo odpovídá za vyplácení minimální mzdy nejen svým zaměstnancům, ale také pro zaměstnance firmy, která za něj zakázku převezme. Tento krok také upravuje MiLoG a subdodavatelé by měli mít platné smlouvy.

1. Z povinností vyplývajících z MiLoG, tj. výplaty min. mzdy, se nejde vyvázat ani smluvně, ani zřeknutím se zaměstnance.

2. V případě zapojení subdodavatelů je doporučeno chránit/pojistit se následujícími způsoby:  

  • předběžnými zálohami či bankovními zárukami, které jsou dány závaznou smlouvou. Tyto smlouvy předem definují požadavky obou stran (hlavní dodavatel: subdodavatel atd),
  • pokud obě strany souhlasí, může jako kontrolní činitel v tomto smluvním vztahu figurovat třetí strana.