Základní informace

Detailnější informace, týkající se případného rozšíření aplikace, budou italské úřady zpřesňovat v návaznosti na komunikaci s Evropskou komisí. Po přechodné období např. nepodléhá povinnosti nahlašovat a poskytovat veškeré poskytování služeb v případech jednorázové cesty za účelem vyložení nebo naložení nákladu či osob a následném opuštění území Itálie či pro tranzit přes území Itálie.

Požadavky:

  • ohlásit vyslání pracovníka nejméně 24 hodin před vysláním
  • případné změny nahlásit nejpozději do 5 následujících dnů
  • sdělovat totožnost, počet zaměstnanců, kteří mají být vysláni, datum zahájení a ukončení vyslání, adresu pracoviště a povahu poskytovaných služeb
  • uchovávat základní dokumenty jako jsou pracovní smlouvy, výplatní pásky a pracovní výkazy vyslaných pracovníků, formulář A1 o odvodech sociálního zabezpečení
  • určit kontaktní osobu s trvalým bydlištěm na území Itálie pro spolupráci s orgány zajišťujícími dodržování předpisů

Stanovení minimální výše mzdy v Itálii od 9,77 EUR. V Itálii je v porovnání s ostatními evropskými státy stanovena výše minimální mzdy podle kolektivních smluv pro každé odvětví a obor výkonu práce (čl. 51, legislativního dekretu č. 81/2015). Příklady kolektivních smluv pro sektor stavebnictví, kovozpracující průmysl a dopravu jsou k dispozici zde.