Heading image

DC NEST - reakce na stanovisko evropských ministrů dopravy

06.12.2018

Pondělní rozhodnutí evropských ministrů dopravy může mít fatální dopad na celoevropskou kamionovou dopravu. Skutečnost, že dopravci nebudou muset profesionálním řidičům kamionů vyplácet minimální mzdu země, kterou právě projíždějí, je především vítězstvím úspěšných lobistických aktivit zájmových skupin. Toto rozhodnutí však ani v nejmenším neřeší problém s nedostatkem profesionálních řidičů, ale naopak tento problém výrazně prohlubuje. Jen v České republice chybí aktuálně více než 20 000 řidičů a na úrovni celé Evropské unie je nedostatek řidičů až 25x vyšší. Dopravcům tak chybí přes 500 tisíc řidičů a odpírání možnosti dosáhnout na minimální mzdu jejich kolegů v západních zemí bude tento stav ještě problubovat.   


Ročně proškolíme na 2 000 profesionálních řidičů a požadavek na minimální mzdu srovnatelnou s jejich kolegy v západních zemích je dlouhodobým a doposud nevyslyšeným přáním drtivé většiny z nich. Díky aplikaci bluTachu si dnes řidiči mimo jiné sami zjišťují, jak vysokou by mohli a správně i měli mít minimální mzdu v závislosti na zemích, kterými jezdí. Naštěstí nabídka práce převyšuje poptávku a řidiči si tak sami vybírají zaměstnavatele, kteří jim nabízí oficiální pracovní podmínky srovnatelné s těmi evropskými a respektují jejich odbornost. Dlouhodobě podhodnocená (oficiálně) a společensky zneuznaná profese řidičů ale v pondělí na půdě evropkého parlamementu dostala další tvrdou ránu a namísto toho, aby ministři hledali zbůsoby, jak nalákat oněch 500 tisíc chybějících řidičů, udělali pravý opak. Bohužel důsledky pocítíme my všichni.